Opiekunka dziecięca

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Zapewnienie bezpieczeństwa naszym Podopiecznym, – wykonywanie
czynności pielęgnacyjno-higienicznych wobec dziecka, – dbanie o
prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny dzieci, – znajomość metodyki i
dydaktyki pracy z małymi dziećmi, – prowadzenie zajęć dydaktycznych
metodą Marii Montessori , – organizowanie zabaw i zajęć dostosowanych
do wieku dzieci , – dbanie o porządek na stanowisku pracy, – talent
plastyczny i muzyczny mile widziany, praca w godz. 7-15