Opiekun

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu. Udział w przyjęciu nowego
mieszkańca do DPS i pomoc w jego adaptacji do nowego otoczenia.
Utrzymanie w czystości pomieszczeń DPS, dbałość o ich estetykę i
mikroklimat. Stosowanie się do wymagań sanitarno – epidemiologicznych przy
wykonywaniu swoich obowiązków. Pomoc mieszkańcowi w zaspokojeniu jego
potrzeb biologicznych oraz psychospołecznych, praca w godz.7-19, 19-7