Operator maszyn

Miejsce pracy: Ozimek, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: obsługę maszyn i urządzeń produkcyjnych, – kontrolowanie jakości
wytworzonego produktu, – dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy, –
realizowanie produkcji według bieżących planów produkcyjnych, – wypełnianie
raportów produkcji na komputerze, praca w godz. 6-14/14-21/21-6