Operator maszyn

Miejsce pracy: Dylaki, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Obsługa maszyny na hali produkcyjnej.