Ogrodnik terenów zieleni

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2380.00 PLN
Zakres obowiązków: Wycinka krzaków, koszenie traw. Praca w godzinach: 07.00-15.00.