Nauczyciel surdopedagogiki

Miejsce pracy: Łubniany, Stawka minimalna: 345.00 PLN
Zakres obowiązków: Indywidualne zajęcia rewalidacyjne, praca w godz.14:30-15:30