Nauczyciel Surdopedagog

Miejsce pracy: Jełowa, Stawka minimalna: 252.00 PLN
Zakres obowiązków: Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo, praca w godz.8:00-15:15