Monter urządzeń instalacji

Miejsce pracy: Brzezie, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Wykonywanie prac remontowych elektro-energetycznych , turbin
kotłów , instalacji nawęglania oraz urządzeń pomocniczych oraz innych prac w sektorze energetycznym , miejsce pracy: Brzezie teren Elektrowni, 7-15,15-21,21-7