Mechanik/Ślusarz

Miejsce pracy: Tarnów Opolski, Stawka minimalna: 3100.00 PLN
Zakres obowiązków: Utrzymywanie należytego stanu technicznego maszyn i urządzeń
zakładu. Realizacja zaplanowanych remontów oraz usuwanie awarii i
usterek maszyn i urządzeń. Regeneracja części zamiennych
remontowanych maszyn i urządzeń.Wykonawstwo elementów i części
zamiennych remontowanych maszyn i urządzeń, praca od godz.6-14