Mechanik/elektromechanik utrzymania ruchu

Miejsce pracy: Murów, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Zapewnienie ciągłości pracy i pełnej sprawności technicznej aktualnych i
nowo instalowanych maszyn i urządzeń, realizacja planów przeglądów,
konserwacji i remontów oraz współudział w ich aktualizacji, zgłaszanie i
realizacja pomysłów wspierających osiąganie optymalnego wykorzystania
mediów, mocy produkcyjnej maszyn i poprawę bhp, dokumentowanie prac
remontowo-konserwacyjnych zgodnie z przyjętymi procedurami, praca w godz.7-15