Magazynier/Operator maszyny do cięcia papieru

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2100.00 PLN
Zakres obowiązków: Praca w drukarni na stanowisku magazyniera / operatora maszyny do cięcia
papieru. Obsługa maszyny do cięcia papieru. Załadunek, transport oraz rozładunek towarów. Utrzymywanie ładu na wyznaczonej powierzchni
magazynowej (odbiór jakościowy i ilościowy towarów oraz układanie i
znakowanie składowanych towarów). Zabezpieczenie towaru przed
zniszczeniem, kradzieżą. Praca na hali produkcyjnej, praca od godz.6-14,14-22,22-6