Magazynier

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Noszenie, ładowanie i rozładowywanie różnych towarów. Uczestniczenie w odbiorze ilościowym i jakościowym. Rozmieszczanie i układanie przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zabezpieczenie ich przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą. Prawidłowe oznakowanie składowanych towarów. Praca w godzinach: 07.30-15.30.