Laborant chemiczny

Miejsce pracy: Tarnów Opolski, Stawka minimalna: 2800.00 PLN
Zakres obowiązków: Przygotowywanie do badań prób produktów wapienniczych i paliw
technologicznych, analiz oraz wykonywanie badań fizykochemicznych.
Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym laboratorium.
Dokonywanie oceny jakości i oceny zgodności badanych produktów.
Sporządzenie sprawozdań z uzyskanych wyników badań
fizykochemicznych wyrobów wapienniczych., praca od godz.6-14,14-22,22-6