Kucharz

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Produkcja wyrobów garmażeryjnych, gotowanie obiadów w żywieniu
zbiorowym,utrzymanie czystości w zakładzie pracy, wydawanie obiadów
konsumentom, praca od godz.6-14