Księgowa

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2040.00 PLN
Zakres obowiązków: ujmowanie ewidencji księgowej dokumentów na podstawie Zakładowego Planu Kont, przygotowanie deklaracji, VAT,VAT-UE, prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS, uzgadnianie kont księgi głównej i pomocniczej, przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdań, wyliczanie arkuszy spisu z natury, praca w godz. 7:30-15:30