Krawiec

Miejsce pracy: Dąbrówka Dolna, Stawka minimalna: 1800.00 PLN
Zakres obowiązków: Instruktarz i nadzór nad wychowankami kształcącymi się w zawodzie
krawiec, praca w godz.8-16