Kontroler wewnętrzny

Miejsce pracy: Chmielowice, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: pilnowanie obiektu, parkingu, terenu wokół sklepu, dbanie o bezpieczeństwo osób pracujących w obiekcie i klientów sklepu, pomoc przy rozładunku i załadunku towarów, najpierw umowa zlecenie, potem na umowę o pracę, praca co drugi dzień po 12 godzin – od 9:30-21:30, a wniedzielę od 9-17