Kontroler jakości

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: kontrola jakości procesu produkcyjnego – umiejętność
zarządzania ludźmi – zapewnienie terminowej realizacji zamówień –
doskonalenie procesu produkcyjnego, praca w godz. 7-15/15-21