Konserwator automatyk

Miejsce pracy: Magnuszowice, Stawka minimalna: 2800.00 PLN
Zakres obowiązków: bieżące naprawy maszyn i urządzeń, przeglądy techniczne i konserwacja maszyn i urządzeń; praca w systemie trzyzmianowym: 6-14, 14-22, 22-06