Konserwator

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Drobne bieżące naprawy sprzętu i wyposażenia obiektu, konserwacja
urządzeń na terenie placówki, usuwanie awarii, malowanie ścian, inne
prace konserwatorskie zlecone przez przełożonego; praca na cały etat;
praca codziennie w godz. 10:00-18:00 z możliwością elastycznego
dopasowania do czasu pracy, dyspozycyjność