Kierownik robót drogowych

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: planowanie,kierowanie i nadzorowanie wykonania robót drogowych;
monitorowanie i kontrola pracy Podwykonawców;-kontrola kosztów i
jakości prac oraz współpraca z inspektorem nadzoru; -kontrola nad prawidłowym dysponowaniem zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi, praca od godz.8-16