Kierownik oddziału

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3500.00 PLN
Zakres obowiązków: organizacja i zarządzanie bieżącą działalnośicią oddziału, nadzór nad pracą podległych pracowników, planowanie i koordynowanie pracy oddziału