Kierownik nadzoru wodnego

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3000.00 PLN
Zakres obowiązków: utrzymanie odcinka drogi wodnej w NW opole, zarzadzanie i kierowanie pracą
nadzoru wodnego opole w tym 5 stopni wodnych,dokonywanie przeglądów
budowli wodnych i obiektów hydrotechnicznych , wykonywanie i ndzorowanie
pomiarów głębinowych szlaku żeglugowego, nadzorowanie prac
poglębiarskich,planowanie i nadzorowanie sprzętu,prowadzenie gospodarki
inwentarzowo-materiałowej nadzoru wodnego , nadzór i odpowiedzialność
materialna nad powierzonym mieniem RZGW, praca w godz. 7-15