Kierowca samochodu osobowego

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: Dostarczanie towarów zgodnie ze złożonymi zamówieniami i
wystawionymi na ich podstawie dokumentami sprzedaży.
Utrzymywanie kontaktu z klientami. Prowadzenie pojazdu.
Utrzymanie pojazdu w czystości, praca w godz. 7-15