Kierowca samochodu ciężarowego w ruchu międzynarodowym

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1750.00 PLN
Zakres obowiązków: kierowanie i obsługa samochodow ciężarowych z naczepą; czuwanie nad prawidłowym załadowaniem, zamocowaniem i nakryciem towaru; pomoc lub wykonywanie czynności ładunkowych i rozładunkowych; przeprowadzenie drobnych prac konserwacyjnych oraz organizowanie napraw i konserwacji głównych; prowadzenie dokumentacji jazdy; wykonywanie innych zadań pokrewnych;