Kierowca samochodu ciężarowego

Miejsce pracy: Brzezie, Stawka minimalna: 2350.00 PLN
Zakres obowiązków: Praca wózkiem paletowym podczas rozładunku i załadunku towaru –
Prowadzenie pojazdu – Codzienna obsługa pojazdu i naczep – Praca w
godzinach nocnych, praca w godz.21-6