Kierowca kat. C

Miejsce pracy: Prószków, Stawka minimalna: 12.30 PLN
Zakres obowiązków: wywóz nieczystości płynnych, praca w niepełnym wymiarze czasu 1/4 lub 1/2 etatu