Kierowca ciągnika rolniczego9 komunalnego)

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 3050.00 PLN
Zakres obowiązków: obsługa ciągnika rolniczgo-kołowego ze specjalistycznym wyposażeniem do wykaszania trawy, oczyszczania poboczy dróg, zamiatania jezdni, dbałośc o9 dobry stan techniczny pojazdu i wyposażenia