Elektryk/monter rozdzielnic i osprzętu elektrycznego

Miejsce pracy: Brynica, Stawka minimalna: 2500.00 PLN
Zakres obowiązków: Prace produkcyjne montażowe urządzeń elektrotechnicznych, a w
szczególności rozdzielnic elektrycznych obejmujące: – obróbkę mechaniczną i
plastyczną obudów i ich elementów, okablowanie, kompletowanie i składanie
rozdzielnic i innych aparatów elektrycznych niskiego napięcia, –
przeprowadzanie prób mechanicznych i pomiarów elektrycznych urządzenia, –
sporządzanie dokumentacji przedprodukcyjnej i poprodukcyjnej, praca w godz.7-16