Elektryk budowlany

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2800.00 PLN
Zakres obowiązków: wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz sieci
teleinformatycznych w budownictwie, praca w godz.7-15