Elektryk

Miejsce pracy: Murów, Stawka minimalna: 2400.00 PLN
Zakres obowiązków: konserwacja i naprawa maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wykonywanie nowych instalacji elektrycznych, usuwanie awarii i usterek elektrycznych, trzyzmiany 6-14/14-22, 22-6