Elektromonter instalacji elektrycznych

Miejsce pracy: Brzezie, Stawka minimalna: 2184.00 PLN
Zakres obowiązków: Elektromonter jest zobowiązany do wykonywania ogółu prac związanych z
eksploatacją (zakres prac obejmujący: obsługę, konserwację, remonty,
montaż) urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie wg
posiadanych kwalifikacji, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami
BHP, DTR oraz poleceniami przełożonych.E, praca w godz. 7-15