Dyspozytor ds. obsługi zleceń

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Obsługa zleceń, praca w biurowa, koordynowanie pracy grup monterskich, Praca w dni wolne i święta, 2 zmiany, 7-14, 14-21.