Dyspozytor ds. obsługi zleceń

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Obsługa zleceń w dedykowanym systemi komputerowym, weryfikacja pracy
technika w terenie, Praca w dni wolne i święta, 2 zmiany, 7-14, 14-21.