Dyspozytor ds. obsługi zleceń

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 2000.00 PLN
Zakres obowiązków: Obsługa dedykowanego systemu komputerowego, weryfikacja pracy
technika w terenie, godziny pracy: 07:00-15:00 lub 14:00-22:00,