Asystentka Dyrektora Biura

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 1800.00 PLN
Zakres obowiązków: Organizowanie prac sekretariatu. Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im ogólnych informacji. Przyjmowanie, selekcjonowanie oraz prowadzenie rejestru korespondecji. Przekładanie pism i korespondecji do aprobaty DyrektorowiBiura/Prezesowi Zarządu. Przygotowanie korespondecji do wysyłki. Obsługa komputera i kserokopiarki. Obsługa ruchu telefonicznego i faksowego. Prowadzenie terminarza zebrań, konferencji i spotkań Dyrektora Biura/Prezesa Zarządu. Organizowanie i obsługa spotkań, przyjęć, zgromadzeń i szkoleń. Praca w godzinach: 08.00-16.00.