Asystent rodziny

Miejsce pracy: Tarnów Opolski, Stawka minimalna: 600.00 PLN
Zakres obowiązków: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, udzielanie wsparcia dzieciom, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymiodmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, praca na umowę zlecenie, praca 40 godzin w tygodniu; mile widziany własny samochód