Asystent managera

Miejsce pracy: Opole, Stawka minimalna: 12.00 PLN
Zakres obowiązków: Bieżące wsparcie
Managera w zakresie realizowanych zadań; – przygotowywanie raportów i
prezentacji; – realizacja założonych celów oraz strategii
zakupowo-sprzedażych firmy; – pozyskiwanie nowych i utrzymywanie
obecnych relacji biznesowych z klientami; – doradztwo w zakresie
oferowanych produktów; – kreowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku
polskim oraz międzynarodowym, praca w godz. 8-16